Társasházkezelés Debrecenben

Adatlap

A Tht. 22. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a társasház SZMSZ-e kifejezetten felhatalmazást ad erre, a közös képviselő a lakástulajdonosok alábbi adatairól vezethet nyilvántartást:

a) a tulajdona tekintetében a tulajdonosváltozás tényéről;

b) lakcíméről, valamint az ingatlan-nyilvántartásban bárki által megtekinthető személyes adatáról.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 15. § (1) bekezdése szerint ez az alábbi adatokat jelenti: a lakás tulajdonosának a neve, leánykori neve, az anyja születési családi és utóneve, valamint a születés helye és ideje;

c) a lakását bérlő személy b) pontnak megfelelő adatáról;

d) a lakásában lakó személyek számáról;

e) haszonélvezettel terhelt lakás esetében a haszonélvező személy nevéről.

A fenti személyes adatok kezelése – ha az SZMSZ ezt előírja – jogszabályi felhatalmazáson alapuló kötelező adatkezelés fogalma alá tartozik, így ezen adatokat mindenki köteles közölni a közös képviselővel.

Az elérhetőség céljából ugyancsak fontos, a mobilszám és az e-mail cím ismerete is. Az e-mail címet megadók be tudnak lépni a WEB alapú társasházkezelő rendszerbe.

Adatlap

A lakás címe *:
Tulajdonos neve *:
Anyja neve *:
Születési hely és idő (év,hó,nap) *:
Levelezési cím *:
Mobil telefon *:
E-mail cím *:
A közös költséget csekken fizetem. *:

Vétel dátuma *:
Az adatkezelési tájékoztató tartalmát megismertem és elfogadom és hozzájárulok az adatkezeléshez. *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Kapcsolat

Tel./fax: +36 52 890353

Mobil: +36-30 289 3756

E-mail: nyitako@gmail.com

Skype: tarsashazlehel

www.facebook.com/nyitako.kft

Fogadóóra: Lehel u. 24. 15. em. csütörtök 18-19 között

Előzetes egyeztetés esetén

(30 2893756)

hétköznapokon 10-14 óra között is lehetséges ügyintézés

(A hentes felőli oldalon 114-es kapucsengő)