Irodai ügyintézés

Lehel u. 24. 15. em. (114-es kapucsengő)

Hétköznapokon előzetes egyeztetés után 10-17 óra között lehetséges az  ügyintézés!

Mobil: +36-30 289 3756

E-mail: nyitako@gmail.com

 Tűzvédelmet is kikényszerít a NAV!

 

Tűzvédelmet is kikényszerít a NAV


Ha a lakóházak folyosóin nem szüntetik meg a szabálytalan tárolást, az adóhatóság teszi meg.

Az év első napján lépett hatályba az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, melynek értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) általános közigazgatási végrehajtási szervvé vált.

Ha a lakóházak folyosóin nem szüntetik meg a szabálytalan tárolást, az adóhatóság teszi meg. Az év első napján lépett hatályba az az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, melynek értelmében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) általános közigazgatási végrehajtási szervvé vált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a kötelezett önként nem teljesíti a meghatározott cselekményre (elvégzésre, magatartásra, tűrésre, abbahagyásra) irányuló közigazgatási döntésben foglaltakat, az azt meghozó hatóság megkeresheti a NAV-ot annak végrehajtása érdekében – közölte a Lánglovagok.hu érdeklődésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A NAV az eljárásakor, határidő meghatározásával felszólítja a kötelezettet a hatósági döntésben foglaltak önkéntes teljesítésére. A teljesítést a NAV végrehajtói a helyszínen ellenőrzik; elmulasztás esetén két alkalommal – újabb határidő tűzése mellett – eljárási bírság is kiszabható, melynek felső határa magánszemély esetén első alkalommal 200 ezer, ismételt esetben 500 ezer forint, egyéb személynél 500 ezer és 1 millió forint lehet. Amennyiben a kötelezett az ismételten kiszabott eljárási bírság ellenére sem teljesíti a meghatározott cselekményt, vagy ha a végrehajtás például élet- és balesetveszély miatt nem tűr halasztást, azt a NAV a kötelezett költségére és veszélyére elvégzi. Ha a végrehajtáshoz olyan szakértelem, hatósági engedély vagy eszköz szükséges, amellyel az adóhatóság nem rendelkezik, közreműködő szervezet vehető igénybe. Az ide tartozó tárgykörök száma nem határozható meg pontosan, abba például az eb oltástól az ingatlan támfalerősítési, bontási munkálatokig szinte bármi beleférhet. Az igénybe veendő szakemberek költségeit a NAV számla alapján kifizeti (megelőlegezi), majd azt a kötelezetten (az eljárási bírsággal és a végrehajtás egyéb költségeivel együtt) érvényesíti. Viszik a folyosóról a szekrényt is Ha tűzvédelmi hatósági ellenőrzés alkalmával egy társasházban megállapítják, hogy a folyosón szabálytalanul tárolnak szekrényeket (és a társasház emiatt tűzvédelmi bírságot is kap), azonban a szabálytalanság a határozatban foglalt határidő ellenére sem szűnik meg, a NAV helyszíni eljárást folytat le annak érdekében, hogy megbizonyosodjon az önkéntes teljesítés elmaradásáról. Felhívja a kötelezettet, és határidőt tűz ki a teljesítésre. Amennyiben ez nem történik meg, két alkalommal bírságot szab ki a társasház terhére, majd intézkedik arról, hogy a folyosó szabadon átjárható legyen. Ha a végrehajtás a fent leírt okok miatt halasztást nem tűrőnek minősül, a NAV azonnal intézkedhet a határozatban foglaltak teljesítéséről. A végrehajtást a NAV vagy maga végzi el, vagy – ha a szekrények mérete miatt indokolt – igénybe veszi az előzetesen legkedvezőbb ajánlatot adó költöztető céget és intézkedik a szekrények elhelyezéséről. Természetesen a kötelezettet terheli valamennyi felmerült költség megfizetése. Amennyiben ennek önként, határidőre nem tesz eleget, vele szemben végrehajtási eljárás indítható a pénztartozás behajtására. A NAV ugyanígy megkereshető a kiszabott tűzvédelmi bírság vonatkozásában is. Hasonló a helyzet akkor is, ha a hatóság a társasházat villámvédelmi felülvizsgálatra vagy tűzvédelmi berendezés megjavítására kötelezi. Az adóhatóság a fentiek szerint jár el és intézkedik arról, hogy a szükséges szakértelemmel, hatósági engedéllyel, eszközzel rendelkező szervezet elvégezze a szükséges munkálatokat, majd érvényesíti a meg nem fizetett bírságot és költségeket. Összegzésként tehát megállapítható, hogy a NAV az idei évtől átvette mindazon végrehajtási feladatokat, amelyeket korábban az egyes közigazgatási hatóságok külön-külön igyekeztek érvényesíteni. Mivel a NAV korábban is a legnagyobb végrehajtó hatóságként működött, a meglévő szaktudást felhasználva a hatáskörök egyesítésétől a gyorsabb kikényszerítés, valamint ezáltal az élet- és balesetveszélyes helyeztek számának csökkenése várható – közölte a tűzoltóportállal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

vissza

Hozzászólások