Tisztesség, tudás, tapasztalat!

Határozat módosítás

Tisztelt Tulajdonos!

Amint a kiküldött értesítésben írtam a levezető elnök a KH18/2022 határozatot nem a tulajdonosok kérésének megfelelően írta ki és szavaztatta meg, ezért a bank csak részlegesen tudta a számlákat átírni. A törvényi kötelezés ellenére a megbízási szerződés aláírására sem lett megnevezve tulajdonos.

A további közös munka elindításához az alábbi módosítást kell elfogadni a közösségnek:

A társasház közgyűlése írásbeli szavazáson az alábbi módosított KH18/2022 határozatot fogadja el:

A közgyűlés a NYITAKŐ Társasházkezelő Kft-t határozatlan időre megválasztja társasházkezelőnek és az önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetőket, Tamás Pétert és Nyikos Istvánt megbízza a közös képviselet ellátásával és egyben megadja a társasház OTP Banknál vezetett bankszámlái feletti rendelkezési és aláírói jogosultságát 2022.október 05.-től. (11738008-20162995 és 11738008-20822015) Felhatalmazza a pénzintézetnél az Elektra használatára, valamint hogy a szolgáltatóknál, a lakáskasszánál teljes hatáskörben eljárjon.(A társasház mindenkori társasházkezelője  és az önálló aláírási joggal rendelkező ügyvezetője igényelheti a társasház pénzforgalmi számláira az Elektra Terminál bankszámla szolgáltatást a társasházkezelő már meglévő szolgáltatása útján. (vezérszámla) A társasházkezelő és a közösképviselő önállóan kijelölheti az Elektra Terminálon a bankszámlák felett rendelkező természetes személyeket (igénybevevőket) és meghatározhatja azok rendelkezési jogait.) A társasházkezelő megbízási szerződését az SZVB elnöke írja alá.

Az írásbeli szavazás 2022.10.14-én kezdődik és 2022.10.23.-án zárul.

A szavazólapot mindenki megkapja papír alapon is, amit kitöltve a Nyitakő postaládájába kérem eljuttatni..

A hitelesítést Tamás Péter és Bodolainé Horváth Irén végzi. A szavazás a szavazáson résztvevők egyszerű többségével érvényes.

A szavazás eredményét a szavazást követő 8 napon belül postaládába eljutatott tájékoztatóval ismertetem a tulajdonosokkal.

Kérek, mindenkit, hogy az ügy fontossága miatt határidőben adja le a szavazatát.

Liftfelújítás Derék68

Liftfelújítás Derék68

Tulajdonos neve *:
Tulajdonos címe *:
Tulajdoni hányad *:
KH19/2022 A közgyűlés írásbeli szavazáson a következő határozatot hozza: A közgyűlés az OTIS Kft. vállalkozó által összesen bruttó 30.175.200.-Ft összegben adott árajánlatát fogadja *:A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Irodai ügyintézés

Lehel u. 24. 15. em. (114-es kapucsengő)

Hétköznapokon előzetes egyeztetés után 10-17 óra között lehetséges az  ügyintézés!

Mobil: +36-30 289 3756

E-mail: nyitako@gmail.com