Társasházkezelés Debrecenben

SZMSZ

A beszámoló közgyűlésen a közgyűlés elfogadta, hogy a 2017. évben kiadott SZMSZ az Adatkezelési szabályzat Földhivatali csatolása miatt írásbeli szavazáson módosításra kerüljön.

Felhívásunkra 2019.06.20.-ig nem érkezett módosító javaslat ezért a törvényi határidő lejárta után elindítjuk az írásbeli szavazást. Kérek mindenkit, hogy időben adja le a szavazatát, mivel törvény kötelezi a társasházat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kiadására és az SZMSZ mellékletekénti elfogadására.

Az írásbeli szavazás 2019.06.26.-án kezdődik és 2019.07.08.-án zárul.

A szavazólapot a közös képviseleti postaládába kérem bedobni vagy a gondnok által körbevitt szavazó ívet legyen szíves aláírni. A szavazat a társasházkezelő www.nyitako.hu honlapján az SZMSZ menüpontjában elektronikusan is leadható.

A hitelesítést Tamás Péter közös képviselő, Dutka Judit és dr. Kecskés Gábor SZVB tag végzi.

A szavazás a össz tulajdoni hányad 50+1% igen szavazatával érvényes. A szavazás eredményét a szavazást követő 8 napon belül postaládába eljuttatott tájékoztatóval ismertetem a tulajdonosokkal.

Kérek, mindenkit, hogy az ügy fontossága és a törvényi kötelezés miatt határidőben adja le a szavazatát..

 

SZMSZ

SZMSZ Bethlen u. 45-49.

Tulajdonos neve *:
Tulajdonos címe *:
KGYHÍRÁS 1/2019 A kiadott egységes szerkezetű SZMSZ-t megkaptam és felhatalmazom a közös képviselőt, hogy a Földhivatali nyilvántartáshoz csatolja. *:

Azonosítás bejelentkezési kóddal vagy személyigazolvány számmal *:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

 

A Társasházkezelőhöz írásos formában eljuttatott - személyes adatokat is tartalmazó szavazólap esetében- az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. A szavazólapok adatait csak a hitelesítők ismerhetik meg. A szavazólapot, mivel minősített adatokat is tartalmazhat 90 nap után meg kell semmisíteni.

Kapcsolat

Tel./fax: +36 52 890353

Mobil: +36-30 289 3756

E-mail: nyitako@gmail.com

Skype: tarsashazlehel

www.facebook.com/nyitako.kft

Fogadóóra: Lehel u. 24. 15. em. csütörtök 18-19 között

Előzetes egyeztetés esetén

(30 2893756)

hétköznapokon 10-14 óra között is lehetséges ügyintézés

(A hentes felőli oldalon 114-es kapucsengő)